Pastorie Sint-Martinusparochie

Beschermd monument van 12-01-1987 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Zoutleeuw
Deelgemeente Dormaal
Straat Kerkstraat
Locatie Kerkstraat 19 (Zoutleeuw)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/24130/111.1
  • 4.01/24130/120.1
  • OB000958

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Pastorie Sint-Martinusparochie

Kerkstraat 19, Zoutleeuw (Vlaams-Brabant)

Traditionele bak- en zandsteenbouw, oorspronkelijk één verdieping hoog met gebogen wolfsdak, uit het eerste kwart van de 18de eeuw.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de pastorie van de Sint-Martinusparochie, uit 1704 met latere uitbreidingen. De omgeving van de kerk, pastorie en kosterswoning is als dorpsgezicht beschermd.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en architecturale waarde van de Sint-Martinuskerk van Dormaal en de nabijgelegen pastorie als volgt werd gemotiveerd: "de Sint-Martinuskerk als een bescheiden, gaaf bewaard classicistisch (1782) kerkgebouw; de pastorie als een van 1705 daterende pastoorswoning in traditionele bak- en zandsteenstijl met karakteristieke typologie."

  • Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, Beschermingsdossier DB000733, Sint-Martinuskerk, de pastorie en onmiddellijke omgeving, advies KCML (1987).

Waarden

De pastorij van Dormaal is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

historische waarde

in casu architecturale waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.