Beschermd monument

Herenhuis Hotel d'Udekem d'Acoz

Beschermd monument van 27-05-1971 tot heden
ID: 1632   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1632

Besluiten

Hotel d'Udekem d'Akoz
definitieve beschermingsbesluiten: 27-05-1971  ID: 585

Beschrijving

Het voormalig Hotel d'Udekem d'Acoz, thans het Sint-Pieterscollege te Leuven, is beschermd als monument.Waarden

Het hotel d'Udekem d'Acoz, gelegen in het Sint-Pieterscollege is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Sint-Pieterscollege

Minderbroedersstraat 13 (Leuven)
In 1890 gesticht college, gehuisvest in een omvangrijk complex dat groeide uit het hotel d' Onyn uit 1862 en het hotel d' Udekem d' Acoz, minstens tot 1640 opklimmend.