Kosterswoning

Beschermd monument van 12-01-1987 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Zoutleeuw
Deelgemeente Dormaal
Straat Kerkstraat
Locatie Kerkstraat 30 (Zoutleeuw)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/24130/111.1
  • 4.01/24130/121.1
  • OB000959

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Kosterswoning

Kerkstraat 30, Zoutleeuw (Vlaams-Brabant)

Woning aan de voet van de kerktoren, witgekalkt, lemen hoevetje in vakwerkbouw, zonder verdieping, met zolder en kelder.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de kosterswoning in vakwerkbouw bij de Sint-Martinuskerk van Dormaal. De omgeving van de kerk, pastorie en kosterswoning is als dorpsgezicht beschermd.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de artistieke waarde van de voormalige kosterswoning bij de kerk als volgt werd gemotiveerd: "de artistieke waarde van het sterk beeldbepalend en documentair karakter als traditioneel woningtype in vakwerkbouw, mits oppervlakkige ingrepen aangepast aan de nieuwe behoeften."

  • Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, Beschermingsdossier DB000733, Sint-Martinuskerk, de pastorie en onmiddellijke omgeving, advies KCML (1987).

Waarden

De voormalige kosterwoning is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

in casu beeldbepaldende waarde

historische waarde

in casu documentaire waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.