Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Douanekantoor

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden
ID: 16363   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/16363

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

Voormalig douanekantoor op de weg naar Noorbeek en Mheer (Nederland).


Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Douanekantoor

Vitschen 46 (Voeren)
Voormalig douanekantoor op de weg naar Noorbeek en Mheer (Nederland).