Beschermd monument

Watermolen Pitsaermolen

Beschermd monument van tot heden

ID
164
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/164

Besluiten

Pitsaermolen met omgeving en kapel Sint-Gillis
definitieve beschermingsbesluiten: 04-02-1999  ID: 3375

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de Pitsaermolen, een vrij grote watermolen uit 1861-63 die werd gebouwd op de plaats van een oudere watermolensite. Het sluis- en molenwerk en het hoevecomplex met inbegrip van de tuinmuur maken eveneens deel uit van de bescherming als monument. De omgeving van de watermolen en van de Sint-Gilliskapel is als dorpsgezicht beschermd.Waarden

De watermolen, genaamd Pitsaermolen, met inbegrip van het volledige sluis- en molenwerk, inclusief het hoevecomplex met tuinmuur waar hij deel van uitmaakt alsook met inbegrip van alle roerende goederen die onroerend zijn door aard en/of bestemming, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde, industrieel-archeologische waarde

als voorbeeld van een vrij grote watermolen uit 1861-63 die werd gebouwd op de plaats van een reeds in de 13de eeuw gekende watermolensite, en die deel uitmaakt van een monumentaal en gaaf bewaard complex. Dat complex bestaat uit een grote, gaaf bewaarde hoeve van het gesloten type grotendeels ook te dateren in de periode 1861-63 en een poortgebouw met duiventil, een woonhuis van 1882, stallingen, een grote langsschuur met dorsvloer en een zogenaamd travalje met afdak als molen. Die laatste werd tijdens de Eerste Wereldoorlog gebruikt om elektriciteit mee op te wekken, die aan de inwoners van de plaatselijke dorpsgemeenschap werd geleverd.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Gesloten hoeve en Pitsaermolen

Spikkaertstraat 44 (Landen)
Het huidige complex dateert van 1861-63 met uitzondering van het woonhuis dat van 1882 dateert. Het nu verdwenen onderslagrad dateerde van 1900 en werd verwijderd in 1982.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.