Watermolen Pitsaermolen

Beschermd monument van 04-02-1999 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Landen
Deelgemeente Rumsdorp
Straat Spikkaertstraat
Locatie Spikkaertstraat 44 (Landen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/24059/122.1
  • 4.01/24059/152.1
  • OB001217

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Gesloten hoeve en Pitsaermolen

Spikkaertstraat 44, Landen (Vlaams-Brabant)

Het huidige complex dateert van 1861-63 met uitzondering van het woonhuis dat van 1882 dateert. Het nu verdwenen onderslagrad dateerde van 1900 en werd verwijderd in 1982.

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de Pitsaermolen, een vrij grote watermolen uit 1861-63 die werd gebouwd op de plaats van een oudere watermolensite. Het sluis- en molenwerk en het hoevecomplex met inbegrip van de tuinmuur maken eveneens deel uit van de bescherming als monument. De omgeving van de watermolen en van de Sint-Gilliskapel is als dorpsgezicht beschermd.

Waarden

De watermolen, genaamd Pitsaermolen, met inbegrip van het volledige sluis- en molenwerk, inclusief het hoevecomplex met tuinmuur waar hij deel van uitmaakt alsook met inbegrip van alle roerende goederen die onroerend zijn door aard en/of bestemming, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde, industrieel-archeologische waarde

als voorbeeld van een vrij grote watermolen uit 1861-63 die werd gebouwd op de plaats van een reeds in de 13de eeuw gekende watermolensite, en die deel uitmaakt van een monumentaal en gaaf bewaard complex. Dat complex bestaat uit een grote, gaaf bewaarde hoeve van het gesloten type grotendeels ook te dateren in de periode 1861-63 en een poortgebouw met duiventil, een woonhuis van 1882, stallingen, een grote langsschuur met dorsvloer en een zogenaamd travalje met afdak als molen. Die laatste werd tijdens de Eerste Wereldoorlog gebruikt om elektriciteit mee op te wekken, die aan de inwoners van de plaatselijke dorpsgemeenschap werd geleverd.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.