Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dwarsschuur gedateerd 1721

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden

ID: 16406   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/16406

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

Bakstenen gebouw, door middel van een gevelsteen gedateerd AO 1721.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Dwarsschuur gedateerd 1721

Meulenberg zonder nummer (Voeren)
Bakstenen gebouw, door middel van een gevelsteen gedateerd AO 1721.