Beschermd monument

Stadhuis Halle

Beschermd monument van 30-12-1933 tot heden
ID: 1642   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1642

Besluiten

Heilige Martinuskerk, stadhuis en hospitaal
definitieve beschermingsbesluiten: 30-12-1933  ID: 2

Beschrijving

De bescherming als monument betreft het stadhuis van Halle.Waarden

Het stadhuis te Halle is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

in casu kunstwaarde

historische waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Stadhuis Halle

Grote Markt 1 (Halle)
Het huidige gebouw werd, na brand van het vorige stadhuis in 1595, opgetrokken in 1616 in de traditionele stijl met uitgesproken renaissance-invloeden, en in 1811 onder leiding van Werry, in 1848 door Spaak en Decurte gerestaureerd.