Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Dorpskern Sint-Agatha-Rode

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
1645
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1645

Besluiten

Parochiekerk Sint-Agatha, kerkhofmuur, vrijheidsboom en dorpskern
definitieve beschermingsbesluiten: 03-07-1979  ID: 1272

Beschrijving

De dorpskern van Sint-Agatha-Rode is beschermd als dorpsgezicht.Waarden

De dorpskern is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

volkskundige waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Dorpskern Sint-Agatha-Rode

Hoekstraat, Huldenbergstraat, Leuvensebaan, Oude Waversebaan, Potterstraat, St.-Agathastraat (Huldenberg)
De dorpskern van Sint-Agatha-Rode is ingeplant op een lichte verhoging in de Dijlevallei, langs de oude verbindingsweg Leuven – Waver.

Is de omvattende bescherming van

Dorpswoning

Leuvensebaan 368 (Huldenberg)
Lage dorpswoning, waarvan een gedeelte uit de tweede helft van de 18de eeuw voorzien is van steekboogramen met uitstekende sluitsteen; ander deel gedateerd 1895.


Dorpswoning

Leuvensebaan 366 (Huldenberg)
Eenvoudige voorgevel voorzien van een steekboogdeurtje uit einde 18de eeuw.


Kasteeldomein

Leuvensebaan 317-319 (Huldenberg)
Groot domein met aan de straat gelegen, verbouwde dienstgebouwen uit de 18de eeuw. Ingangspaviljoen uit de 19de eeuw.


Opgaande plataan als vrijheidsboom

Leuvensebaan zonder nummer, St.-Agathastraat zonder nummer (Huldenberg)
De vrijheidsboom, een gewone plataan, bevindt zich op het kruispunt van de Sint-Agathastraat met de Leuvensebaan, ten zuiden van de Sint-Agathakerk en het ommuurde kerkhof. Deze 34 meter hoge, opgaande boom heeft een stamomtrek van 5,46 meter. Voor de boom is een herdenkingsmonument opgericht.


Parochiekerk Sint-Agatha met kerkhof

Leuvensebaan zonder nummer (Huldenberg)
Gotische kerk met ingebouwde westertoren, opklimmend tot de 13de eeuw, schip en koor herbouwd in laatgotische stijl in de loop van de 15de en 16de eeuw. Omringend ommuurd kerkhof.


Pastorie Sint-Agathaparochie

Leuvensebaan 323 (Huldenberg)
Dubbelhuis met twee verdiepingen en tentdak uit einde 18de eeuw.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Valleien van Dijle en Laan ten zuiden van Leuven

Korbeek-dijle (Bertem), Huldenberg, Neerijse, Ottenburg, Sint-Agatha-Rode (Huldenberg), Heverlee (Leuven), Oud-Heverlee, Sint-Joris-Weert (Oud-Heverlee), Overijse (Overijse)
De ankerplaats ‘Valleien van Dijle en Laan ten zuiden van Leuven’ beslaat zo’n 2067 ha. De ankerplaats omvat de vallei van de Dijle stroomopwaarts van Leuven tot aan de grens met Wallonië in Ottenburg, en de vallei van de Laan, van haar monding in de Dijle tot aan de taalgrens in Tombeek. De Dijle is een rivier met oeverwallen en komgronden en met een nog bijna natuurlijke, sterk meanderende loop in een vaak kleinschalig beemdenlandschap met bosjes en struwelen. De aanwezigheid van water in rivieren en vijvers en een grote variatie aan vegetaties met botanische waarde karakteriseren deze valleien die ook ornithologisch van groot belang zijn. Doorheen de valleien vind je kastelen, speelhoven, priorijen en vierkantshoeves, maar ook industrieel-archeologisch relicten van oude spoor- en tramwegen en een sanatorium met modernistische architectuur en tuinaanleg.