Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Gasthof Het Sweert

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden
ID: 16482   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/16482

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

Oorspronkelijk een gasthof of herberg met aanhorigheden; vanaf 1713 tot heden in gebruik als apotheek. Imposant hoekhuis, vijf + vijf traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak


Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Gasthof Het Sweert

Grote Markt 3, Kapelstraat 2 (Hasselt)
Oorspronkelijk een gasthof of herberg met aanhorigheden; vanaf 1713 tot heden in gebruik als apotheek. Imposant hoekhuis, vijf + vijf traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak