Beschermd monument

Pastorie Sint-Odulphusparochie

Beschermd monument van 07-06-1994 tot heden
ID: 1649   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1649

Besluiten

Pastorie Booienhoven en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 07-06-1994  ID: 2706

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de pastorie met poortgebouw bij de Sint-Odulphuskerk van Booienhoven, gebouwd in 1778.

Het beschermingsdossier motiveert de historische en artistieke waarde van de pastorie van Booienhoven als volgt:

  • "de historische waarde: één van de weinige materiële getuigen van de aanwezigheid en de activiteiten van het verdwenen Scholierenklooster, sinds 1235 in Zoutleeuw gevestigd en met de Franse Revolutie opgeheven, en waarvan de kloosterlingen als bedienaars van de kapel van Booienhoven in 1778 de huidige pastorie lieten bouwen."
  • "de artistieke waarde: mooi voorbeeld van een typisch plattelandspastorie (1778) in bak- en kalkzandsteen uit de tweede helft van de 18de eeuw bestaande uit een dubbelhuis met strak symmetrische en identieke voor- en achtergevel geritmeerd door steekboogvensters en –deuren, een eenlaags bijgebouw en een poortgebouw met wolfdak.
    Opmerkelijk zijn de gaaf bewaarde gestucte en beschilderde schouwboezems en plafonds, stilistisch te situeren in de overgangsfase van Louis XV naar Louis XVI-stijl."
  • Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, Beschermingsdossier DB000054, Bronstraat 2: pastorie van Booienhoven en onmiddellijke omgeving (PAESMANS G., 1994).


Waarden

De pastorie is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Pastorie Sint-Odulphusparochie

Bronstraat 2 (Zoutleeuw)
De pastorie van de Sint-Odulphusparochie uit 1778, met sporen van een voormalige omwalling, is excentrisch gelegen in een landelijke omgeving.