Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Gedenkmonument Cyclisten

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden

ID: 16491   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/16491

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

Monument en kruis gelegen bovenaan in de berm van een holle weg in een omhaagd perk met treurwilg.Waarden

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Gedenkmonument Cyclisten

Betserbaan zonder nummer (Halen)
Monument en kruis gelegen bovenaan in de berm van een holle weg in een omhaagd perk met treurwilg.