Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Gedenkteken voor de gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden

ID: 16496   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/16496

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

Hardstenen gedenkteken voor de gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog, op de hoek met de Schoolstraat.Waarden

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Gedenkteken voor de gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog

Siemenstraat zonder nummer (Bree)
Hardstenen gedenkteken voor de gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog, op de hoek met de Schoolstraat.