Parochiekerk Sint-Gillis met kerkhofmuur

Beschermd monument van 04-02-1999 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Landen
Deelgemeente Rumsdorp
Straat Rumsdorpstraat
Locatie Rumsdorpstraat zonder nummer (Landen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/24059/153.1
  • OB001260

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Parochiekerk Sint-Gillis

Rumsdorpstraat zonder nummer, Landen (Vlaams-Brabant)

De kerk werd in 1726 gebouwd. Het is een eenbeukig bak- en hardstenen volume van drie traveeën met ingebouwde westtoren en een polygonaal koor waarop een sacristie aansluit. Toren en flankerende bijgebouwen dateren uit de 19de eeuw.

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de classicistische Sint-Gilliskapel uit 1726 met inbegrip van de kerkhofmuur. De omgeving van de kerk en van de watermolen Pitsaermolen is als dorpsgezicht beschermd.

Waarden

De Sint-Gilliskapel met inbegrip van de kerkhofmuur is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

goed bewaard voorbeeld van een classicistisch geïnspireerde bescheiden, landelijke kapel in bak- en hardsteen, in 1726 door het Sint-Lambertuskapittel van Luik opgetrokken ter plaatse van de oude castrale kapel en waarvan het eenbeukig schip en polygonaal koor in de loop van de 19de eeuw werd voorzien van een sacristie en een ingebouwde westtoren. De sobere opzet vertaalt zich eveneens in het interieur dat wordt gedomineerd door een portiekaltaar (tweede kwart 18de eeuw) met voorstelling van Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekte Ontvangenis, de oorspronkelijke patroonheilige.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.