Beschermd monument

Jezuïetencollege

Beschermd monument van 30-12-1933 tot heden
ID: 1652   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1652

Besluiten

Heilige Martinuskerk, stadhuis en hospitaal
definitieve beschermingsbesluiten: 30-12-1933  ID: 2

Beschrijving

De bescherming als monument betreft het voormalig jezuïetencollege, later ingericht als hospitaal met bejaardentehuis en ten tijde van de bescherming in gebruik als Zuid-West-Brabants museum en muziekacademie.Waarden

Het hospitaal te Halle is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

in casu kunstwaarde

historische waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Jezuïetencollege

Kardinaal Cardijnstraat 7 (Halle)
Dubbelhuis van vijf traveeën met drie verdiepingen en een zadeldak, opgetrokken voor de sedert 1620 te Halle gevestigde Jezuïeten. Traditionele bak- en zandsteenstijl met barokinslag, gebouwd in 1650.