Beschermd monument

Sint-Petrushoeve en gesloten hoeve

Beschermd monument van 17-09-1976 tot heden
ID: 1654   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1654

Besluiten

Hoeven met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 17-09-1976  ID: 1041

Beschrijving

De bescherming als monument omvat twee hoeven: de Sint-Petrushoeve enerzijds, een lemen U-vormige vakwerkhoeve met een vermoedelijk 17de-eeuwse woonvleugel, een dwarsschuur en stal, en de gesloten hoeve aan de Dorpsstraat anderzijds, een middelgrote vierkantshoeve van het Haspengouws type, daterend uit het einde van de 18de eeuw. De omgeving van de hoeves is als landschap beschermd.Waarden

De hoeven gelegen Kerkstraat 7 [nu St.-Petrusstraat 7] en Dorp 13 [nu Dorpsstraat 13] zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang.


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Gesloten hoeve

Dorpsstraat 13 (Landen)
Middelgrote gesloten hoeve daterend uit eind 18de eeuw, vrij gaaf bewaard en gelegen tegenover de dorpskerk. Haspengouws type met poorttoren, boerenhuis, stallen en dwarsschuur.


Sint-Petrushoeve

St.-Petrusstraat 7 (Landen)
Kleine hoeve met 17de-eeuwse woonvleugel, dwarsschuur en stallen opgetrokken uit leem.