Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Watermolen Pitsaermolen en parochiekerk Sint-Gillis: omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
166
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/166

Besluiten

Pitsaermolen met omgeving en kapel Sint-Gillis
definitieve beschermingsbesluiten: 04-02-1999  ID: 3375

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht betreft de omgeving van de Pitsaermolen en van de Sint-Gilliskapel. Deze oude feodale site op de linkeroever van de Molenbeek met motte, voorhof met kapel en hoeve en een enigszins geïsoleerd ingeplante watermolen vormt één aaneengesloten blok ten noorden van de eigenlijke dorpskern. Dit dorpsgezicht omsluit de omgeving van de motte die reeds in 1979 als dorpsgezicht werd beschermd. Binnen de afbakening zijn de Pitsaermolen en de Sint-Gilliskapel als monument beschermd.Waarden

De onmiddellijke omgeving van de watermolen genaamd Pitsaermolen en van de Sint-Gilliskapel is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

qua structuur en samenstelling opvallend gaaf bewaarde feodale site, vermoedelijk daterend uit het begin van de 13de eeuw, met een op de motte aansluitend voor- of neerhof met castrale kapel en hoeve en een iets verderop gelegen watermolen, het geheel ingeplant in het ongerept landelijk kader van de Molenbeekvallei.

industrieel-archeologische waarde

als watermolensite die reeds in de 13de eeuw bestond en waarbinnen verschillende elementen door hun beeldbepalend karakter, de intrinsieke waarde van de watermolen tot zijn recht laten komen en die door hun fysische eigenschappen de werking, de instandhouding en het onderhoud van de watermolen waarborgen.


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Gesloten hoeve en Pitsaermolen

Spikkaertstraat 44 (Landen)
Het huidige complex dateert van 1861-63 met uitzondering van het woonhuis dat van 1882 dateert. Het nu verdwenen onderslagrad dateerde van 1900 en werd verwijderd in 1982.


Parochiekerk Sint-Gillis

Rumsdorpstraat (Landen)
De kerk werd in 1726 gebouwd. Het is een eenbeukig bak- en hardstenen volume van drie traveeën met ingebouwde westtoren en een polygonaal koor waarop een sacristie aansluit. Toren en flankerende bijgebouwen dateren uit de 19de eeuw.


Tuin van de Pitsaermolen

Spikkaertstraat 44 (Landen)
Molenaarswoning en molencomplex omgebouwd tot herenhuis tussen 1880 en 1916 omgeven door tuin met overblijfsels van een oude sierbeplanting (bruine beuken, reuzenlevensboom).


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.