Beschermd monument

Kartonfabriek Winderickx

Beschermd monument van tot heden

ID
1660
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1660

Besluiten

Kartonfabriek Winderickx: gebouwen met machinerie en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 24-01-1979  ID: 1227

Beschrijving

Kartonfabriek Winderickx is beschermd als monument. De bescherming omvat alle gebouwen van de kartonfabriek, met inbegrip van de machinerie.Waarden

De kartonfabriek Winderickx (alle gebouwen met inbegrip van de machinerie) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Herisemmolen of Cartonnerie Winderickx

Fabriekstraat 18-22, 23, 27 (Beersel)
Indrukwekkend industrieel complex met watermolen, qua oorsprong opklimmend tot de 14de eeuw met een gebouwenpatrimonium daterend van de 16de tot de 19de eeuw.