Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve met losse bestanddelen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
166175
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/166175

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie West-Vlaanderen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 26-04-2024  ID: 15115

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van vaststellingen vind je op onze website.

Beschrijving

Hoeve minimaal opklimmend tot de eerste helft van de 19de eeuw, zie losstaande bestanddelen en restant van walgracht aan de westzijde weergegeven op het primitief kadasterplan (circa 1830); boomgaard aan oostzijde weergegeven op het gereduceerd kadasterplan van het Krijgsdepot (1853). Woonhuis (1870) ten oosten van het erf, in baksteenbouw met gepekte plint van vijf traveeën en anderhalve bouwlaag onder zadeldak. Ten noorden en zuiden van het erf, parallelle bakstenen schuur en stal.

Waarden

architecturale waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losse bestanddelen

Egemsesteenweg 98 (Tielt)
Hoeve minimaal opklimmend tot de eerste helft van de 19de eeuw, zie losstaande bestanddelen en restant van walgracht aan de westzijde weergegeven op het primitief kadasterplan (circa 1830); boomgaard aan oostzijde weergegeven op het gereduceerd kadasterplan van het Krijgsdepot (1853). Woonhuis (1870) ten oosten van het erf, in baksteenbouw met gepekte plint van vijf traveeën en anderhalve bouwlaag onder zadeldak. Ten noorden en zuiden van het erf, parallelle bakstenen schuur en stal.

Andere relaties

Heeft als voorganger

Hoeve met losstaande bestanddelen

Egemsesteenweg 98 (Tielt)


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.