Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Gesloten hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden

ID
16655
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/16655

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

Thans gesloten hoeve, voorheen hoeve met losstaande bestanddelen. Het huidig uitzicht dateert grotendeels van 1863.Waarden

architecturale waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Gesloten hoeve

Kesseltweg 24-26 (Lanaken)
Thans gesloten hoeve, voorheen hoeve met losstaande bestanddelen. Het huidig uitzicht dateert grotendeels van 1863.