Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Gesloten hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden

ID: 16667   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/16667

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

Gesloten hoeve uit de 19de eeuw. Bakstenen gebouw met verwerking van kalksteen.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Gesloten hoeve

Naamsestraat 43 (Gingelom)
Gesloten hoeve uit de 19de eeuw. Bakstenen gebouw met verwerking van kalksteen.