Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Gesloten hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden
ID: 16676   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/16676

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

Gesloten hoeve uit de eerste en tweede helft van de 19de eeuw, doch mogelijk oudere kern.Waarden

historische waarde

-

industrieel-archeologische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Gesloten hoeve

Sint-Rumoldusstraat 8 (Gingelom)
Gesloten hoeve uit de eerste en tweede helft van de 19de eeuw, doch mogelijk oudere kern.