Sint-Jobkapel

Beschermd monument van 23-10-1981 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Landen
Deelgemeente Ezemaal
Straat St.-Jobsstraat
Locatie St.-Jobsstraat zonder nummer (Landen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/24059/108.1
  • 4.01/24059/137.1
  • OB000470

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Sint-Jobkapel

St.-Jobsstraat zonder nummer, Landen (Vlaams-Brabant)

Klein gebouw van baksteen met gebruikmaking van zandsteen voor onderbouw, omlijstingen, hoekkettingen en geveldekplaten, uit het eerste kwart van de 18de eeuw.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de Sint-Jobkapel, gedateerd 1705.

Het beschermingsdossier motiveert de artistieke, in casu architectonische waarde van de Sint-Jobkapel als volgt: "als kapelbouw uit de 18de eeuw."

  • Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, Beschermingsdossier DB000668, Sint-Jobkapel (S.N., 1981).

Waarden

De Sint-Jobkapel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.