Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Gesloten hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden
ID: 16692   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/16692

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

Gesloten hoeve, waarvan alleen het woonhuis, achteraan het erf dateert uit de eerste helft van de 19de eeuw; in die periode was dit de enige bestaande vleugel.


Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Gesloten hoeve

Grootstraat 133 (Alken)
Gesloten hoeve, waarvan alleen het woonhuis, achteraan het erf dateert uit de eerste helft van de 19de eeuw; in die periode was dit de enige bestaande vleugel.