Beschermd monument

Sint-Laurentiuskapel

Beschermd monument van 30-11-1993 tot heden

ID
1670
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1670

Besluiten

Kapel Sint-Laurentius met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 30-11-1993  ID: 2583

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de Sint-Laurentiuskapel. De onmiddellijke omgeving van de kapel is als dorpsgezicht beschermd.

Het beschermingsdossier motiveert de historische, architectuurhistorische en artistieke waarde van de Sint-Laurentiuskapel van Helen als volgt:
"de historische waarde: als voormalige dochterkapel (quarta capella) van de Sint-Pieterskerk van Orsmaal, die nadien bij de parochie Zoutleeuw werd gevoegd en waarvan de huidige vormgeving grotendeels het resultaat is van verbouwingen uit 1761-1769, uitgevoerd in opdracht van de cisterciënzerinnenabdij van Maegdendael te Oplinter, die de belangrijkste tiendenheffer was."
"de architectuurhistorische en artistieke waarde: merkwaardige, ietwat gedrongen en stilistisch heterogene kapel, bestaande uit een laatgotisch koor in bak- en kalkzandsteen met rechte koorsluiting en spitsboogvensters en een uitbreiding van 1761-69, in Louis XV-stijl, namelijk een sacristie en een met houten klokkenruiter (ca. 1850) bekroonde, twee traveeën diepe beuk waarvan de westingang en de vier bovenlichten zijn gevat in een zeer verzorgde, vlakke steekboogomlijsting. De sacristie is gedeeltelijk, de beuk volledig opgetrokken in het duurzame kwartsiet van Tienen, een materiaal dat na de gotische periode vrijwel niet meer werd gebruikt voor grotere architecturale ensembles, wat deze late 18de-eeuwse toepassing vrijwel uniek maakt."

  • Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, Beschermingsdossier DB000052, Sint-Laurentiuskapel en onmiddellijke omgeving (PAESMANS G., 1993).


Waarden

De Sint-Laurentiuskapel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Sint-Laurentiuskapel

Orsmaalstraat 1 (Zoutleeuw)
Kleine, schilderachtige kapel in bak- en kalkzandsteen, met koor uit de 16de eeuw en beuk volledig opgetrokken in kwartsiet uit de 18de eeuw.