Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Gesloten hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden
ID: 16717   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/16717

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

Gesloten hoeve, ontstaan uit een L-vormige hoeve, die in de eerste helft van de 19de eeuw, haar gesloten vorm aanneemt.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Gesloten hoeve

Nieuwe Steenweg 213 (Heers)
Gesloten hoeve, ontstaan uit een L-vormige hoeve, die in de eerste helft van de 19de eeuw, haar gesloten vorm aanneemt.