Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Gesloten hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden

ID: 16734   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/16734

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

De bakstenen gebouwen onder zadeldaken zijn gegroepeerd rondom een smal, langgerekt erf. De oudste elementen zijn de poortvleugel en de stal, beide uit het eerste kwart van de 19de eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Gesloten hoeve

Vechmaallaan 21 (Heers)
De bakstenen gebouwen onder zadeldaken zijn gegroepeerd rondom een smal, langgerekt erf. De oudste elementen zijn de poortvleugel en de stal, beide uit het eerste kwart van de 19de eeuw.