Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Gesloten hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden

ID: 16735   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/16735

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/17', 'label': u'schrappingsbesluiten'}, {'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/88', 'label': u'vaststellingsbesluiten'}: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

Gesloten hoeve, de gebouwen gegroepeerd rondom een rechthoekig erf met mestvaalt. Het oudste deel is de dwarsschuur uit eind 18de of begin 19de eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Gesloten hoeve

Vechmaallaan 45 (Heers)
Gesloten hoeve, de gebouwen gegroepeerd rondom een rechthoekig erf met mestvaalt. Het oudste deel is de dwarsschuur uit eind 18de of begin 19de eeuw.