Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Heilige Kruiskapel met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
1675
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1675

Besluiten

Heilige Kruiskapel met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 27-10-1982  ID: 1849

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht betreft de Heilig Kruiskapel met omgeving, met een drietal hoogstammige bomen en een lage bakstenen afsluiting met veertien ingewerkte kruiswegstaties. De kapel is eveneens als monument beschermd.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en volkskundige waarde van de omgeving van de Heilige Kruiskapel als volgt werd gemotiveerd: de omgeving - als een natuurlijke basso continuo bij het monument, midden de eindeloze, licht glooiende velden op een hoogte tussen de valleien van de Kleine Gete en de Molenbeek, geaccentueerd door een drietal hoogstammige bomen die in het panorama als exponent en referentiepunt mede bepalend zijn voor het typisch landschapskarakter aldaar.

  • Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, Beschermingsdossier DB000697, Heilig Kruis - kapel (monument) en de onmiddelijke omgeving (dorpsgezicht), advies KCML.


Waarden

De Heilige Kruiskapel met haar onmiddellijke omgeving is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

wetenschappelijke waarde

in casu landschappelijke waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Heilige Kruiskapel met ommegang

Kruiskensstraat (Landen)
Klein gebouw van gecementeerde baksteen met gebruikmaking van zandsteen voor omlijstingen, hoekkettingen en geveldekplaten, gedateerd 1780 en herbouwd in 1899. Het kapelletje wordt omgeven door een ommegang van 14 pijlerkapellen.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.