Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Gesloten hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden

ID
16761
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/16761

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

Hoeve, mogelijk met oude kern, doch huidig uitzicht grosso modo uit de eerste helft van de 19de eeuw met recentere aanpasssingen.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Gesloten hoeve

Kattestraat 1 (Riemst)
Hoeve, mogelijk met oude kern, doch huidig uitzicht grosso modo uit de eerste helft van de 19de eeuw met recentere aanpasssingen.