Hoeve met losse bestanddelen

Beschermd monument van 01-07-1981 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Halle
Deelgemeente Lembeek
Straat Malaviséstraat
Locatie Malaviséstraat 30 (Halle)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/23027/121.1
  • OB000331

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Hoeve met losse bestanddelen

Malaviséstraat 30, Halle (Vlaams-Brabant)

Recent gerestaureerde grotendeels 19de-eeuwse hoeve gelegen op de hoek van de Dassenveldstraat en de Malaviséstraat; beschermd als landschap en dorpsgezicht op 01/07/1981.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de gebouwen van de hoeve, bestaande uit een boerenwoning ten westen, een schuur ten oosten en stallen ten noordoosten.

In het beschermingsdossier wordt de artistieke en historische waarde van de hoeve als volgt gemotiveerd: Als fraaie semi-gesloten hoeve uit begin 19de eeuw met schuur gedateerd 1812.

  • Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, Beschermingsdossier DB000606, Hoeve (De Maegd C., 1980).

Waarden

De hoeve is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.