Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Gesloten hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden
ID: 16799   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/16799

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

Hoeve met kern mogelijk uit de 17de eeuw en aanpassingen uit de tweede helft van de 18de eeuw en de 19de eeuw, bakstenen gebouwen rondom een rechthoekig erf met mestvaalt.


Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Gesloten hoeve

Rechtstraat 20 (Tongeren)
Hoeve met kern mogelijk uit de 17de eeuw en aanpassingen uit de tweede helft van de 18de eeuw en de 19de eeuw, bakstenen gebouwen rondom een rechthoekig erf met mestvaalt.