Burgerhuis De Schilt

Beschermd monument van 04-12-2003 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Diest
Deelgemeente Diest
Straat Grote Markt
Locatie Grote Markt 17 (Diest)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/24020/183.1
  • OB001558

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Burgerhuis De Schilt

Grote Markt 17, Diest (Vlaams-Brabant)

Ouder dwarshuis met zandstenen voorgevelbekleding uit einde 18de eeuw. Aangepaste dakvorm na het afbreken van de gevelbekroning.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het burgerhuis De Schilt te Diest, is beschermd als monument.

Waarden

Woonhuis De Schilt is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Op de recente winkelpui na representatief voorbeeld van een eind 18de-eeuwse burgerwoning met handelsfunctie, opgevat als een dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen met mezzanino onder een leien schilddak. Kenmerkend voor de volledig in natuursteen uitgewerkte classicistische lijstgevel is de strakke symmetrie en ritmering van de vensteropeningen in bandomlijsting, samen met de sterke horizontaliteit van de cordonbanden, de vooruitspringende onderdorpels op klossen en het geprofileerd hoofdgestel met houten bakgoot. Aangezien er in Diest slechts een vijftal voorbeelden van met zandhoudende kalksteen beklede classicistische gevels bewaard bleef, heeft het pand een belangrijke documentaire en exemplarische waarde.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.