Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Gesloten hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden

ID
16804
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/16804

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

Sterk verbouwde, gesloten hoeve met enkele resten van de oude kern.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Gesloten hoeve

Wilstraat 8-12 (Tongeren)
Sterk verbouwde, gesloten hoeve met enkele resten van de oude kern.