Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Gesloten hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden

ID: 16818   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/16818

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

Voormalige gesloten hoeve uit de 18de- en 19de eeuw, de gebouwen gegroepeerd rondom het erf dat bereikbaar is via de inrijpoort aan straatzijde.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Gesloten hoeve

Winandus 10 (Voeren)
Voormalige gesloten hoeve uit de 18de- en 19de eeuw, de gebouwen gegroepeerd rondom het erf dat bereikbaar is via de inrijpoort aan straatzijde.