Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Gesloten hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden
ID: 16839   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/16839

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

Gesloten hoeve uit midden 19de eeuw, waarvan de noordoostelijke schuurvleugel, achteraan het erf, verdween bij de restauratie in 1980.


Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Gesloten hoeve

Hoogsimsestraat 75 (Alken)
Gesloten hoeve uit midden 19de eeuw, waarvan de noordoostelijke schuurvleugel, achteraan het erf, verdween bij de restauratie in 1980.