Beschermd monument

Heilige Geestcollege: ingangsportaal, hoofdgebouw en noordvleugel

Beschermd monument van 10-03-1948 tot heden

ID: 1684   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1684

Besluiten

Heilige Geestcollege: Hoofdgebouw, ingangsportaal en noordvleugel
definitieve beschermingsbesluiten: 10-03-1948  ID: 209

Beschrijving

Een deel van het Heilige Geestcollege is beschermd als monument. De bescherming omvat het hoofdgebouw van het binnenplein, het barok ingangsportaal en de noordelijke vleugel van het binnenplein.Waarden

Het hoofdgebouw van het binnenplein, het barok ingangsportaal, de noordervleugel van het binnenplein, gelegen tegen de Collegiënberg, van het Heilige Geestcollege zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Heilige Geestcollege

Naamsestraat 40 (Leuven)
Monumentaal complex met gesloten, rechthoekige aanleg opgetrokken in baksteen met rijkelijk gebruik van witte kalksteen -zandige kalksteen voor de 18de-eeuwse gedeelten- en in mindere mate van blauwe hardsteen.