Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Gesloten hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden

ID: 16842   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/16842

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/17', 'label': u'schrappingsbesluiten'}, {'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/88', 'label': u'vaststellingsbesluiten'}: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

Gesloten hoeve uit derde kwart 19de eeuw. Het erf is aan straatzijde door een ijzeren hek tussen de twee stallen afgesloten. Boerenburgerhuis aan straatzijde, en dienstgebouwen gegroepeerd rondom het erf.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Gesloten hoeve

Tongersesteenweg 210 (Borgloon)
Gesloten hoeve uit derde kwart 19de eeuw. Het erf is aan straatzijde door een ijzeren hek tussen de twee stallen afgesloten. Boerenburgerhuis aan straatzijde, en dienstgebouwen gegroepeerd rondom het erf.