Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Gesloten hoeve Maison de Stroven

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden

ID
16860
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/16860

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

Gesloten hoeve, in de Atlas van de Buurtwegen van 1843 aangeduid als een L-vormig complex. De oude kern is het woonhuis uit de 18de eeuw en de haaks erop aansluitende stal en dwarsschuur uit de 18de of eerste helft 19de eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Gesloten hoeve Maison de Stroven

Sterstraat 1 (Heers)
Gesloten hoeve, in de Atlas van de Buurtwegen van 1843 aangeduid als een L-vormig complex. De oude kern is het woonhuis uit de 18de eeuw en de haaks erop aansluitende stal en dwarsschuur uit de 18de of eerste helft 19de eeuw.