Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Dorpskern Neerlanden

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
1689
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1689

Besluiten

Dorpskern van Neerlanden
definitieve beschermingsbesluiten: 24-05-1994  ID: 2689

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht betreft de dorpskern van Neerlanden. De afbakening van het dorpsgezicht beperkt zich tot de onmiddellijke landelijke omgeving van de in 1995 beschermde monumenten namelijk de omhaagde, hoogstammige boomgaard tegenover de abdijhoeve, het gedeelte van de pastorietuin dat niet werd verkaveld en het kerkhof bij de Heilige Maria Magdalenakerk. De bebouwing aan de voet van de kerk (bescheiden eengezinswoningen) en langsheen de oude kerkwegel (onder meer twee vierkanthoeven) is tevens opgenomen als voornamelijk door het volume en inplanting karakterbepalende bijdrage tot het architectonisch kader van de dorpskom.Waarden

De dorpskern van Neerlanden, meer bepaald de Sint-Aldegondiskerk, de pastorie, de abdijhoeve met indrukwekkende tiendeschuur en hun onmiddellijke omgeving is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

meer bepaald de Sint-Aldegondiskerk, de pastorie, de abdijhoeve met indrukwekkende tiendeschuur en hun onmiddellijke omgeving als belangrijke componenten van ontstaan en structurele ontwikkeling van deze augustijnerparochie, die door de Leuvense Sint-Geertrui-abdij op de grens van Oost-Brabant werd uitgebouwd.

wetenschappelijke waarde

in casu landschappelijke waarde: de landelijke kern van Neerlanden met typische structuur en vormgeving waarbij de kerkweg als aloude verbindingsweg tussen kerk-pastorie en abdijhoeve een belangrijke rol speelt.


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Abdijhoeve

Abdijstraat 1-2 (Landen)
Hoeve van bak- en zandsteen uit de eerste helft van de 18de eeuw, gekenmerkt door een abtswapensteen boven de poort.


Parochiekerk Heilige Maria Magdalena

Bergstraat (Landen)
Lang gebouw met een ingebouwde toren, een beuk van drie traveeën, een op een blinde apsis met zeven zijden uitlopend koor, en een hoge sacristie aan de oostzijde; in twee belangrijke bouwfases in 1659 en 1760 opgericht.


Pastorie Heilige Maria Magdalenaparochie

Abdijstraat 40 (Landen)
Typologisch waardevolle voormalige augustijnenpastorie bestaande uit een poort- en wagenhuis en een woonhuis in de vorm van een dubbelhuis in bak- en hardsteen, in kern daterend van 1614.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.