Beschermd monument

Parochiekerk Heilige Maria Magdalena

Beschermd monument van 07-04-1995 tot heden

ID: 1690   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1690

Besluiten

Maria-Magdalenakerk, pastorie en abdijhoeve
definitieve beschermingsbesluiten: 07-04-1995  ID: 2848

Beschrijving

Deze bescherming betreft de kerk van de Heilige Maria Magdalena (voormalige Sint-Aldegondiskerk) met het meubilair, de kerkhofmuur en de trappen, maar zonder het kerkhof zelf.Waarden

De Maria-Magdalenakerk (voormalige Sint-Aldegondiskerk) met inbegrip van de kerkhofmuur, de arduinen trappen en het meubilair is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

historische en historische, in casu architectuurhistorische waarde: dominant op een heuvel ingeplant, stilistisch heterogeen ensemble gevormd door een laatgotisch koor met sacristie in traditionele bak- en zandsteenstijl (1659) en een classicistische beuk met ingebouwde westtoren (1760), geaccentueerd door een arduinen westportaal met rondboogdeur waarboven een geprofileerd boogfronton en het wapenschild van de toenmalige abt van de Leuvense Sint-Geertrui-abdij, die er sinds 1221 het patronaats- en tienderecht bezat.
Kerkhofmuur en toegangstrappen vormen typologisch één geheel met deze landelijke parochiekerk.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Heilige Maria Magdalena

Bergstraat zonder nummer (Landen)
Lang gebouw met een ingebouwde toren, een beuk van drie traveeën, een op een blinde apsis met zeven zijden uitlopend koor, en een hoge sacristie aan de oostzijde; in twee belangrijke bouwfases in 1659 en 1760 opgericht.