Beschermd monument

Pharmacie Centrale Belge: rotonde met interieur

Beschermd monument van 11-05-1983 tot heden
ID: 1696   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1696

Besluiten

Pharmacie Centrale Belge: rotonde met interieur
definitieve beschermingsbesluiten: 11-05-1983  ID: 1916

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de rotonde, behorend tot de voormalige bedrijfsgebouwen van de Pharmacie Centrale Belge - Société pour le Commerce et l'Industrie Pharmaceutiques.

In het beschermingsdossier wordt de industrieel-archeologische waarde van de Rotonde als volgt gemotiveerd: als origineel pharma-chemisch gebouw, zeer vroeg voorbeeld van zuivere industriële functionalistische architectuur, opgetrokken in de jaren 1890.

  • Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, Beschermingsdossier DB000701, Rotonde van de PCB (Linters A., 1980).


Waarden

De rotonde van de Pharmacie Centrale Belge met inbegrip van het interieur is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Rotonde van de Pharmacie Centrale Belge

Nijverheidsstraat 24 (Halle)
Origineel pharmaco-chemisch bedrijfsgebouw, de zogenaamde rotonde, van circa 1899, op decagonaal grondplan. Functionalisme met nadruk op communicatie tussen de verschillende lokalen en verlichting van de productieprocessen.