Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hamonthoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden

ID: 16962   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/16962

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

Ruime vierkanthoeve uit het vierde kwart van de 18de eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hamonthoeve

Korpse straat 91 (Herk-de-Stad)
Ruime vierkanthoeve uit het vierde kwart van de 18de eeuw.