Domein Hofstade: noordelijk gedeelte Rijksdomein en Molenheide

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 09-03-1977 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Zemst
Deelgemeente Hofstade
Straat
Locatie Hofstade (Zemst)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.03/23096/106.1
  • DB000485
  • OB000939

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Domein Hofstade

Tervuursesteenweg zonder nummer (Zemst)

Gedurende het hele interbellum waren de met water gevulde zandgroeven van Hofstade het voorwerp van controverse tussen de stad Mechelen, de nationale spoorwegmaatschappij (als toenmalige eigenaar), toeristische verenigingen en lobby's en zelfs de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen.

Is de omvattende bescherming van

Bomenrij van tamme kastanje in het domein Hofstade

Molenheide zonder nummer (Zemst)

In de bosrand langs de Molenheidestraat staat een bomenrij van opgaande tamme kastanjes. De bomen zijn beeldbepalend en hebben stamomtrekken van meer dan 3 meter.

Knoteikenrijen in het Domein Hofstade

Molenheide zonder nummer (Zemst)

Knotbomenrijen van zomereik aangeplant bij de perceelsgrenzen op het Prinsenveld. De knoteiken zijn met plantafstanden van 5 à 6 meter geplant en hebben knothoogtes van 2,5 tot 5 meter hoog. De knotbomen werden periodiek geknot voor het aanmaken van gerief- en brandhout.

Beschrijving

De bescherming als landschap betreft de met water gevulde zandgroeven van het Rijksdomein (het latere Blosodomein), uitgegraven tussen 1902 en 1914.
Dit gebied werd tijdens het interbellum omgevormd tot een domein bestemd voor recreatie en sportbeoefening.
Kenmerkend voor dit deel van het domein zijn de door bos omgeven vijvers en enkele heidepercelen.

Waarden

Het noordelijk gedeelte van het Rijksdomein en de Molenheide is beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

esthetische waarde

wetenschappelijke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.