Beschermd monument

Woonhuis Sint-Niklaas

Beschermd monument van 04-04-1944 tot heden

ID
1704
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1704

Besluiten

Kasteel van Ham en woningen
definitieve beschermingsbesluiten: 04-04-1944  ID: 116

Beschrijving

Huis Sint-Niklaas is beschermd als monument. Het werd in 1983 heropgebouwd in het Groot Begijnhof van Leuven na afbraak op zijn oorspronkelijke locatie op de hoek van de Parijsstraat met de Minderbroedersstraat in 1973.Waarden

Het huis Sint-Niklaas is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde

artistieke waarde

-

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Stadswoning Sint-Niklaas, 1664

Groot Begijnhof 59 (Leuven)
Tweeverdiepingshuis gemarkeerd door middendakvenster, waarvan de bekroning heden verminkt is.