Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Pastorie Sint-Goriksparochie met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 24-11-1981 tot heden

ID
1706
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1706

Besluiten

Pastorie Sint-Goriksparochie met poortgebouw en omgeving met pastoriemuur
definitieve beschermingsbesluiten: 24-11-1981  ID: 1760

Beschrijving

De pastorie van de Sint-Goriksparochie te Dworp (Beersel) is samen met haar omgeving beschermd als dorpsgezicht. De bescherming omvat de als monument beschermde pastorie en poortgebouw, de ommuurde tuin met inbegrip van de tuinmuur en de achterliggende historische pastoriesite met omgrachting.Waarden

De pastorie met inbegrip van de pastoriemuur, met haar omgeving, is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Pastorie Sint-Goriksparochie

Vroenenbosstraat 5 (Beersel)
Traditionele pastorie door jaarankers gedateerd 1768 en ingeplant op een ruim perceel met aan de straat een poortgebouw uit dezelfde periode en ten oosten de bewaarde omgrachting van de oudere pastorie.