Beschermd monument

Classicistische portiek Vicus Artium

Beschermd monument van 28-11-1942 tot heden

ID
1708
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1708

Besluiten

Gebouwen en landschap De Ledeberg
definitieve beschermingsbesluiten: 28-11-1942  ID: 50

Beschrijving

De classicistische portiek Vicus Artium te Leuven, is beschermd als monument.Waarden

De portiek met zes Toscaanse zuilen alsmede het fronton van het voormalig Vicus College van de Faculteit des Artes, thans openbare leesbibliotheek is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Classicistische portiek Vicus Artium

Leopold Vanderkelenstraat 28 (Leuven)
Classicistische portiek, gebouwd in 1766 door L.-B. Dewez. De portiek is het laatste overblijfsel van de gebouwen van de vroegere faculteit van de artes.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Museumsite Leuven

Leopold Vanderkelenstraat 28-30, Savoyestraat 6-10 (Leuven)
Het in 2009 geopende museum M, een ontwerp van architect Stéphane Beel, verenigt het voormalige Sint-Ivocollege, de portiek van de Vicus Artium en het huis Vander Kelen-Mertens, waarin resten van het voormalige college van Savoye zijn opgenomen.