Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Het Lombardenhuys

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden
ID: 17120   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/17120

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 16-01-2018  ID: 14564

Beschrijving

Neoclassicistisch getint breedhuis van het dubbelhuistype, vijf traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, uit de eerste helft van de 19de eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Het Lombardenhuys

Aldestraat 53 (Hasselt)
Neoclassicistisch getint breedhuis van het dubbelhuistype, vijf traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, uit de eerste helft van de 19de eeuw.