Dekenij van de lakenwevers

Beschermd monument van 26-11-1942 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Leuven
Deelgemeente Leuven
Straat Naamsestraat
Locatie Naamsestraat 3 (Leuven)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/24062/221.1
  • OB000510

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Dekenij van de lakenwevers

Naamsestraat 3, Leuven (Vlaams-Brabant)

Gildehuis van de Leuvense lakenwevers, gebouwd in 1680 naast het 15de-eeuwse stadhuiscomplex.

Stadhuis van Leuven

Grote Markt 8, 8A, 9, Boekhandelstraat 2, Naamsestraat 3, Leuven (Vlaams-Brabant)

Het laatgotische stadhuis van Leuven werd gebouwd tussen 1439 en 1469. Het voorste huis met de rijk versierde gevel aan de Grote Markt is een deel van een groter gebouwencomplex tussen de Naamse- en de Muntstraat.

Beknopte karakterisering

Betrokken personen

Beschrijving

Het voormalig gildehuis van de Leuvense lakenwevers is beschermd als monument.

Waarden

Het oud Dekenlokaal of Dekenij is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.