Beschermd monument

Dekenij van de lakenwevers

Beschermd monument van 28-11-1942 tot heden

ID
1714
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1714

Besluiten

Gebouwen en landschap De Ledeberg
definitieve beschermingsbesluiten: 28-11-1942  ID: 50

Beschrijving

Het voormalig gildehuis van de Leuvense lakenwevers is beschermd als monument.Waarden

Het oud Dekenlokaal of Dekenij is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Dekenij van de lakenwevers

Naamsestraat 3 (Leuven)
Gildehuis van de Leuvense lakenwevers, gebouwd in 1680 naast het 15de-eeuwse stadhuiscomplex.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Stadhuis van Leuven

Boekhandelstraat 2, Grote Markt 8-9, 8A, Naamsestraat 3 (Leuven)
Het laatgotische stadhuis van Leuven werd gebouwd tussen 1439 en 1469. Het voorste huis met de rijk versierde gevel aan de Grote Markt is een deel van een groter gebouwencomplex tussen de Naamse- en de Muntstraat.