Papiermolen De Meurs: watergang

Beschermd monument van 15-03-1995 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Beersel
Deelgemeente Dworp
Straat Sint Laureinsborreweg
Locatie Sint Laureinsborreweg (Beersel)
Alternatieve naam Steenputmolen

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/23003/104.1
  • 4.01/23003/120.1
  • OB000973

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Papiermolen De Meurs

Sint Laureinsborreweg zonder nummer, Beersel (Vlaams-Brabant)

Restanten van het 19de-eeuwse papiermolen De Meurs, gelegen op de noordelijke oever van de Molenbeek.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De watergang van papiermolen De Meurs, of Steenputmolen, is beschermd als monument. De bescherming omvat de watergang, met inbegrip van de tunnels tussen de Molenbeek en de Steenputvijver, de brug uit 1833, het verdeelwerk (inclusief de stroomopwaartse stenen wanden) met de twee sluizen ter hoogte van de aftakking met de toevoergeul, de toevoergeul, het sas met de waterval en met gemetselde kamers, de restanten van funderingen en muren van de voormalige en heden verdwenen papiermolen en het voetgangersbrugje stroomafwaarts van de molen.

Waarden

De watergang van de papiermolen De Meurs of Steenputmolen is, inclusief de tunnels tussen de Molenbeek en de Steenputvijver, de brug uit 1833, het verdeelwerk (inclusief de stroomopwaartse stenen wanden) met de twee sluizen ter hoogte van de aftakking met de toevoergeul, de toevoergeul, het sas met de waterval en met gemetselde kamers, de restanten van funderingen en muren van de voormalige en heden verdwenen papiermolen en het voetgangersbrugje stroomafwaarts van de molen, beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.