Beschermd monument

Papiermolen De Meurs: watergang

Beschermd monument van 15-03-1995 tot heden
ID: 1716   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1716

Besluiten

Papiermolen De Meurs of Steenputmolen: watergang
definitieve beschermingsbesluiten: 15-03-1995  ID: 2825

Beschrijving

De watergang van papiermolen De Meurs, of Steenputmolen, is beschermd als monument. De bescherming omvat de watergang, met inbegrip van de tunnels tussen de Molenbeek en de Steenputvijver, de brug uit 1833, het verdeelwerk (inclusief de stroomopwaartse stenen wanden) met de twee sluizen ter hoogte van de aftakking met de toevoergeul, de toevoergeul, het sas met de waterval en met gemetselde kamers, de restanten van funderingen en muren van de voormalige en heden verdwenen papiermolen en het voetgangersbrugje stroomafwaarts van de molen.Waarden

De watergang van de papiermolen De Meurs of Steenputmolen is, inclusief de tunnels tussen de Molenbeek en de Steenputvijver, de brug uit 1833, het verdeelwerk (inclusief de stroomopwaartse stenen wanden) met de twee sluizen ter hoogte van de aftakking met de toevoergeul, de toevoergeul, het sas met de waterval en met gemetselde kamers, de restanten van funderingen en muren van de voormalige en heden verdwenen papiermolen en het voetgangersbrugje stroomafwaarts van de molen, beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Papiermolen De Meurs

Sint Laureinsborreweg zonder nummer (Beersel)
Restanten van het 19de-eeuwse papiermolen De Meurs, gelegen op de noordelijke oever van de Molenbeek.