Beschermd monument

Gesloten hoeven

Beschermd monument van 15-10-1976 tot heden

ID
1717
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1717

Besluiten

Gesloten hoeven met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 15-10-1976  ID: 1065

Beschrijving

De bescherming als monument betreft drie gesloten hoeven. De meest noordelijke van de drie, op de hoek van de Walshoutemstraat met de Bormansstraat, is gedateerd 1739 op het poortgebouw, 1773 op de poort van de grote dwarsschuur en 1774 op de dichtgemetselde inrit en het wagenhuis.Waarden

Drie gesloten hoeven, gelegen Dorpstraat 74 en Bormansstraat 8 en 9 [nu 46 en 48] zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang.


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Gesloten hoeve

Walshoutemstraat 74 (Landen)
Gesloten hoeve met rechthoekige binnenplaats uit de 18de eeuw. Boerenburgerhuis met twee verdiepingen voorzien van rechthoekige ramen op de eerste en steekboogvensters op de tweede verdieping.


Gesloten hoeven

Bormansstraat 46-48 (Landen)
Sterk op elkaar gelijkende gesloten hoeven uit de 19de eeuw, opgetrokken uit baksteen en arduin.